Podręcznik do instalacji 3w 170xi Ts

Podręcznik do instalacji 3w 170xi Ts jest kompleksowym przewodnikiem do instalacji i konfiguracji systemu 3w 170xi Ts. Zawartość podręcznika obejmuje wszystkie kroki potrzebne do wykonania instalacji i konfiguracji systemu, w tym środowiska uruchomieniowe, zarządzanie kontami użytkowników i instalację dodatkowych aplikacji. Ponadto podręcznik zawiera sekcje dotyczące zarządzania i monitorowania systemu oraz zabezpieczeń, a także zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i dostosowywania systemu w celu optymalizacji jego wydajności. Podręcznik jest skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić łatwy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do skutecznej instalacji i konfiguracji systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik do instalacji 3w 170xi Ts

 • Glosariusz
 • (Pojawia się w nowym oknie)

Podłączanie drukarki
-Połączenie bezprzewodowe-

Podłącz drukarkę do sieci bez użycia kabla.

 • Rozpocznij konfigurację
 • Korzystanie z tego przewodnika
 • (Pojawia się w nowym oknie)

  Góra strony

  © Canon Inc. 2017

  • Powrót do aplikacji
 • Spis treści
 • Uwagi dotyczące korzystania z witryny i plików cookie
 • Porady dotyczące wyszukiwania
 • Rozdział ten przedstawia określone działania w zakresie instalacji i konfiguracji osprzętu i oprogramowaniaukładowego.

  Instalacja sprzętu

  W tym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące instalacji dysków, modułów pamięci i kart rozszerzeń.

  Zdejmowanie pokrywy obudowy

  Ostrzeżenie

  • Poniższe czynności powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

  Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub śmierćużytkownika.

  Ruchome łopatki wentylatora: Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomychłopatek wentylatora.

  1. Wyłącz urządzenie.

  2. Odłącz kabel zasilania od gniazda elektrycznego.

  3. Odłącz wszystkie kable i akcesoria zewnętrzne.

  4. Zdejmij pokrywę obudowy.

  a. Poluzuj wkręty.

  b. Przesuń pokrywę do tyłu.

  c. Zdejmij pokrywę z serwera NAS, unosząc ją.

  Przymocowanie pokrywy obudowy

  Inne ruchome komponenty: Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od innychruchomych komponentów.

  1. Umieść pokrywę na serwerze NAS. Przesuń pokrywę do przodu.

  3. Dokręć wkręty. Podłącz wszystkie kable i akcesoria zewnętrzne.

  5. Podłącz kabel zasilania do gniazda elektrycznego.

  6. Włącz urządzenie.

  Instalacja dysków

  Urządzenie TS-x73AU jest kompatybilne z 3, 5-calowymi i 2, 5-calowymi dyskami twardymi oraz 2, 5-calowymidyskami SSD.

  Instalacja 3, 5-calowych dysków twardych w 3, 5-calowych kieszeniachWskazówka

  Lista zgodnych modeli dysków znajduje się na stronie https://www. qnap. com/

  compatibility.

  • Instalacja dysku spowoduje usunięcie wszystkich danych na dysku.

  • Aby uniknąć uszkodzenia komponentów, należy przestrzegać procedur związanychz wyładowaniami elektrostatycznymi.

  1. Wyłącz serwer NAS. Usuń kieszeń dysku. Pociągnij uchwyt kieszeni na zewnątrz. Wyciągnij kieszeń. Zamontuj dysk na kieszeni. Umieść kieszeń na dysku tak, aby otwory na kieszeni były dopasowane do otworów na dysku. Przymocuj wkręty. Załaduj kieszeń we wnęce. Włóż kieszeń do wnęki. Wsuń kieszeń we wnękę. Wciśnij uchwyt.

  d. Zablokuj kieszeń. Włącz serwer NAS.

  Instalacja 2, 5-calowych dysków twardych lub dysków SSD w 3, 5-calowych kieszeniach

  b.

  Wymiana modułów pamięci

  Model TS-x73AU jest wyposażony w dwa gniazda pamięci. Pojemność pamięci serwera NAS można

  zwiększyć, modernizując moduły pamięci. Aby uzyskać optymalną wydajność dwukanałową, wymień modułypamięci we wszystkich czterech gniazdach jednocześnie.

  W celu zapewnienia wydajności systemu i stabilności używaj modułów pamięci wyłącznie firmy QNAP.

  Moduły pamięci QNAP od autoryzowanych sprzedawców detalicznych.

  Ważne

  Upewnij się, że każda para korzysta z identycznych modułów.

  2.

  Szczegółowe informacje można znaleźć w części Zdejmowanie pokrywy obudowy.

  3. Usuń istniejący moduł. Wypchnij jednocześnie klipsy mocujące na zewnątrz, aby zwolnić moduł. Sprawdź, czy moduł jest odchylony w górę i całkowicie zwolniony z gniazda.

  Próba wyjęcia modułu, który nie jest całkowicie zwolniony, może spowodować uszkodzeniemodułu i płyty głównej.

  c. Trzymaj moduł za brzegi. Zainstaluj nowy moduł. Ustaw wycięcie modułu w jednej linii z wypustką gniazda. Włóż moduł do gniazda. Upewnij się, że metalowe złącza są całkowicie włożone do gniazda. Ostrożnie dociśnij moduł, aż klipsy mocujące zablokują go na miejscu. Przymocuj pokrywę obudowy.

  Szczegółowe informacje można znaleźć w części Przymocowanie pokrywy obudowy.

  6. Sprawdź, czy moduł jest wykrywany przez urządzenie. Zaloguj się w systemie QTS jako administrator. Przejdź do obszaru Panel sterowania > System > Status systemu > Informacje o sprzęcie. Sprawdź wartość dla opcji Łączna pamięć.

  7.

  Instalacja kart rozszerzeń

  Model TS-x73AU obsługuje wybrane karty rozszerzeń, z których niektóre wymagają wsporników PCIefirmy QNAP. Karty rozszerzeń marki. QNAP zakupione w witrynie internetowej firmy są dostarczane zewspornikami niezbędnymi do zamontowania w modelu TS-x73AU.

  Uwaga

  Przed instalacją sprawdź wymagania dotyczące zasilania karty rozszerzeń i listę zgodności.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie www. com/compatibility.

  Instalacja kart rozszerzeń w urządzeniu TS-873AU i TS-873AU-RP

  3. Zdejmij pokrywę PCIe. Wykręć wkręt mocujący pokrywę do obudowy. Ściągnij pokrywę z gniazda. Opcjonalne: Przymocuj uchwyt QNAP do karty rozszerzeń. Wykręć wszystkie wkręty z istniejącego uchwytu. Ostrożnie ściągnij uchwyt z karty. Tymi samymi wkrętami zamocuj uchwyt QNAP na karcie. Sprawdź, czy uchwyt się nie rusza. Zainstaluj kartę rozszerzeń. Trzymaj kartę za brzegi. Włóż kartę do gniazda. Przymocuj wkręt.

  Instalacja kart rozszerzeń w urządzeniu TS-1273AU-RP i TS-1673AU-RP

  a. Wykręć wkręt mocujący wspornik do obudowy. Ściągnij wspornik z obudowy. Wykręć wkręt mocujący pokrywę do uchwytu. Włóż wspornik PCIe. Wyrównaj złącze karty dystansowej na gnieździe PCIe płyty głównej. Przymocuj wkręty mocujące wspornik PCIe do obudowy.

  8.

  Instalacja wspornika PCIe z dwoma gniazdami przy użyciu karty dystansowej we wsporniku PCIe z jednym gniazdem

  Modele TS-873AU i TS-873AU-RP są zgodne ze wspornikiem PCIe z dwoma gniazdami i kartą dystansową.

  Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela.

  Możesz zakupić akcesoria do wspornika PCIe od firmy QNAP lub autoryzowanego sprzedawcy.

  Szczegółowe informacje zawiera https://shop. com/.

  Model NAS Numer części akcesorium

  • TS-873AU

  • TS-873AU-RP

  BRKT-RISER-2P-2U

  3. Wykręć wkręty mocujące wspornik do obudowy. Przymocuj wspornik PCIe z dwoma gniazdami przy użyciu kartą dystansowej. Przymocuj śruby karty dystansowej do wspornika PCIe z dwoma gniazdami. Włóż wspornik PCIe do gniazda. Przymocuj złącze karty dystansowej do płyty systemowej.

  Wymiana jednostek nadmiarowego zasilacza podczas pracy

  Serwer NAS może mieć jeden lub kilka przewodów jednostek zasilania (PSU). Abyzapobiegać poważnym obrażeniom, przed instalacją lub wymianą komponentówsystemowych wyszkolony technik serwisowy musi odłączyć wszystkie przewody PSU.

  Ten rozdział dotyczy tylko modeli TS-873AU-RP, TS-1273AU-RP, TS-1673AU-RP.

  2. Odłącz kabel zasilania od gniazda elektrycznego i zasilacza nadmiarowego (PSU), który chceszwymienić.

  3. Naciśnij mocno zatrzask w kierunku uchwytu i wyciągnij jednostkę PSU. Włóż nową jednostkę PSU. Podłącz kabel zasilania do jednostki PSU i gniazda elektrycznego. Włącz alerty o awarii jednostki PSU. Przejdź do obszaru Panel sterowania > System > Sprzęt > Ogólne. Wybierz opcję Włącz tryb nadmiarowego zasilacza. Kliknij opcję Zastosuj.

  Instalacja modułów rozszerzających

  Urządzenie TS-x73AU jest zgodne z różnymi modułami rozszerzającymi firmy QNAP. Szczegółowe informacjezawiera poniższa tabela.

  Możesz zakupić akcesoria do rozszerzania pamięci masowej od firmy QNAP lub autoryzowanegosprzedawcy.

  Listę kompatybilnych modułów rozszerzających i informacje o ich maksymalnej liczbie można znaleźć nastronie http://www. com/go/compatibility-expansion.

  Model modułu

  rozszerzającego Opis Wymagane akcesoria

  REXP-1620U-RP • Korzysta z interfejsu SAS 12 Gb/s(SFF-8644)

  • Obsługuje dyski twarde SAS/SATA / dyskiSSD

  • Karta rozszerzeń pamięcimasowej SAS-12G2E

  • Kabel mini-SAS SFF-8644

  • RAIL-A03-57REXP-1220U-RP

  REXP-1610U-RP • Korzysta z interfejsu SAS 6 Gb/s (SFF-8644)

  • Obsługuje dyski twarde SATA / dyski SSDREXP-1210U-RP

  TL-D400S • Korzysta z interfejsu SAS 6 Gb/s (SFF-8088)

  • 1 x przewód połączeniowySFF-8088

  • Adapter magistrali hostaQXP-400eS-A1164

  TL-D800S • 2 x przewody połączeniowe

  SFF-8088QXP-800eS-A1164

  TL-D1600S • 4 x przewody połączeniowe

  SFF-8088 do SFF-8644QXP-1600eS

  TL-R400S • 1 x przewód połączeniowy

  • RAIL-B02

  TL-R1200S-RP • 3 x przewody połączeniowe

  TR-004 • Korzysta z interfejsu USB 3. 2 Gen 1 typu C

  • Obsługuje dyski SATA

  Kabel USB 3. 2 Gen 1 typu A do typu C

  TR-004U • Kabel USB 3. 2 Gen 1 typu A do

  typu CTR-002 • Korzysta z interfejsu USB 3. 2 Gen 2 typu C

  • Kabel USB 3. 2 Gen 2 typu A dotypu C

  • Kabel USB 3. 2 Gen 2 typu C do

  TL-D800C • Korzysta z interfejsu USB 3. 2 Gen 2 typu C

  Kabel USB 3. 2 Gen 2 typu C do typu C

  TL-R1200C-RP • Kabel USB 3. 2 Gen 2 typu C do

  Podłączanie modułów rozszerzających SAS

  Aby podłączyć urządzenie do modułów rozszerzających SAS, należy zainstalować w urządzeniu kartęrozszerzeń pamięci masowej.

  Szczegółowe informacje o wymaganych akcesoriach można znaleźć w części Instalacja modułówrozszerzających.

  1. Zainstaluj w gnieździe PCIe kartę rozszerzeń pamięci masowej.

  Szczegółowe informacje można znaleźć w części Instalacja kart rozszerzeń.

  2. Podłącz moduły rozszerzające do urządzenia, korzystając z następującej topologii. Włącz moduły rozszerzające. Sprawdź, czy urządzenie rozpoznaje moduły rozszerzające. Przejdź do obszaru Menu główne > Pamięć masowa i migawki > Przegląd > System. Sprawdź, czy moduły rozszerzające są dostępne na liście.

  Podłączanie modułów rozszerzających SATA JBOD

  Aby podłączyć urządzenie do modułów rozszerzających SATA JBOD, należy zainstalować na serwerze NASadapter magistrali hosta. Szczegółowe informacje o wymaganych akcesoriach można znaleźć w części

  2. Zainstaluj w gnieździe PCIe adapter magistrali hosta.

  Adapter magistrali hosta QXP QNAP jest wymagany do podłączenia obudowy SATA JBOD dourządzenia hosta. Adaptery magistrali hosta innych firm nie są kompatybilne z obudowamiQNAP JBOD.

  3. Podłącz moduły rozszerzające do serwera NAS, korzystając z następującej topologii.

  Poniższa ilustracja przedstawia podłączanie serwera NAS do TL-R400S.

  4. Włącz moduły rozszerzające SATA JBOD. Sprawdź, czy serwer NAS rozpoznaje moduły rozszerzające.

  Podłączanie modułów rozszerzających USB

  Aby podłączyć urządzenie do modułów rozszerzających USB, wymagane są kable USB typu A do USB typuC lub USB typu C do USB typu C.

  1. Podłącz moduł rozszerzający do serwera NAS. Podłącz kabel USB do gniazda USB typu C w module rozszerzającym. Podłącz kabel USB do gniazda USB 3. 2 Gen 2 typu A w serwerze NAS. Zaloguj się do systemu QTS jako administrator.

  Zestawy szyn

  Urządzenie TS-x73AU jest kompatybilne z następującymi modelami:

  Zestawy szyn nie znajdują się w pakiecie NAS i należy je zakupić oddzielnie. Szczegółowe informacje

  można uzyskać, kontaktując się z autoryzowanym sprzedawcą detalicznym lub przechodząc na stronę http://

  shop. com.

  Informacje dotyczące instalacji można znaleźć w pakiecie zestawu szyn.

  Instalacja systemu QTS

  Model TS-x73AU korzysta z systemu operacyjnego QNAP QTS. System QTS można zainstalować przy użyciu

  Metoda Opis WymaganiaInstalacja Qfinder

  Pro (zalecana) Jeśli serwer NAS jest podłączony dosieci lokalnej, możesz wykonać poniższedziałania:

  • Zlokalizować serwer NAS przy użyciuaplikacji Qfinder Pro.

  • Wykonaj czynności opisane

  w kreatorze Przewodnik po szybkiejinstalacji.

  Szczegółowe informacje podano w częściInstalacja systemu QTS przy użyciu

  • Komputer

  • Kabel sieciowy

  • Instalator Qfinder Pro

  Instalacja

  w chmurze Jeśli serwer NAS jest podłączony doInternetu, możesz wykonać poniższe

  • Zeskanować kod QR na serwerzeNAS.

  • Zalogować się do kontamyQNAPcloud.

  • Przy użyciu myQNAPcloud Linkuzyskać zdalny dostęp do serweraaplikacji Cloud Key.

  • Komputer lub urządzenie mobilne

  • Konto myQNAPcloud

  • Cloud Key

  Instalacja systemu QTS przy użyciu aplikacji Qfinder Pro

  Instalacja QTS spowoduje usunięcie wszystkich danych na dyskach. Przed kontynuacjąutwórz kopie zapasowe danych.

  1. Podłącz serwer NAS do sieci lokalnej. Uruchom aplikację Qfinder Pro na komputerze podłączonym do tej samej sieci lokalnej.

  Aby pobrać aplikację Qfinder Pro, przejdź do https://www. com/utilities.

  4. Odszukaj serwer NAS na liście, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę lub adres IP.

  W domyślnej przeglądarce internetowej wyświetli się Przewodnik po szybkiej instalacji. Kliknij opcję Uruchom Przewodnik po inteligentnej instalacji. Podaj następujące informacje.

  • Nazwa serwera NAS: Podaj nazwę zawierającą od 1 do 14 znaków. Nazwa może zawierać litery(A-Z, a-z), cyfry (0-9) i myślniki (-), ale nie może się kończyć myślnikiem.

  • Hasło: Podaj hasło administratora zawierające od 1 do 64 znaków. Hasło może składać sięz dowolnych znaków ASCII.

  7. Kliknij opcję Dalej. Określ strefę czasową, datę i godzinę.

  Wskazówka

  Firma QNAP zaleca podłączenie do serwera NTP, aby zapewnić, że NAS jest zgodny zestandardem UTC (uniwersalny czas koordynowany).

  9.

  10. Wybierz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie (DHCP).

  11.

  12. Wybierz typy urządzeń, których użyjesz do uzyskania dostępu do udostępnianych folderów na serwerze

  13.

  14. Sprawdź ustawienia.

  15.

  Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie.

  Kliknięcie przycisku Potwierdź spowoduje usunięcie wszystkich danych na dysku przedinstalacją QTS.

  16. Kliknij przycisk Potwierdź.

  System QTS zostanie zainstalowany.

  Instalacja systemu QTS przy użyciu Cloud Key

  2. Podłącz serwer NAS do Internetu. Przejdź na stronę instalacji chmury QNAP przy użyciu jednej z poniższych metod:

  • Na komputerze przejdź do opcji http://install. com/.

  • Przy użyciu urządzenia mobilnego zeskanuj kod QR na serwerze NAS.

  Na stronie internetowej można znaleźć listę wszystkich nieuruchomionych urządzeń QNAP NAS w sieci

  Jeśli na liście nie ma serwera NAS, postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej, abyokreślić klucz Cloud Key na serwerze NAS.

  W domyślnej przeglądarce internetowej wyświetli się kreator instalacji.

  5. Utwórz konto lub zaloguj się w myQNAPcloud.

  Należy powrócić na tę stronę, aby ukończyć instalację po utworzeniu konta.

  6. Podaj nazwę urządzenia myQNAPcloud dla serwera NAS.

  • Nazwa urządzenia myQNAPcloud jest używana do uzyskiwania zdalnego dostępu doserwera NAS.

  • Ze względów bezpieczeństwa usługa zdalnego połączenia myQNAPcloud Link zostaniewyłączona na serwerze NAS po uruchomieniu. Można ją włączyć, nawiązując połączeniez QTS za pośrednictwem sieci LAN, a następnie instalując myQNAPcloud Link.

  8.

  9.

  13. Wybierz typy urządzeń, których użyjesz do uzyskania dostępu do udostępnianych folderów na serwerze

  16.

  17.

  18.

  19.

  Podręcznik do instalacji 3w 170xi Ts

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik do instalacji 3w 170xi Ts

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik do instalacji 3w 170xi Ts